januar 30

– Pasient og pårørendeopplæring er et kjempefelt

Lærings- og mestringssenteret består av (fra venstre) Birgitta F. Huss, Christine Mathiesen, Helene Colbjørnsen og Lise K. Jensen. Foto via sykehuset Østfold

Møteplass

LMS er en møteplass for både pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell, og tilbyr opplæring og ulike kurs. Det forklarer sykehuset Østfold i en artikkel:

Mestre hverdagen

  • For mennesker som lever med eller jobber med sykdom er det viktig å kjenne til at det finnes gode metoder for å mestre hverdagen. Her kan våre kurs være til god hjelp, sier Lise K. Jensen.

Hun er seksjonsleder for Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Østfold. LMS er en møteplass for både pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell, og tilbyr opplæring og ulike kurs. Dette for at de som lever med sykdom og helseutfordringer skal få økt kompetanse for å mestre hverdagen, samt for at behandlerne skal bli tryggere i sine roller overfor pasienter og pårørende. Kursene omfatter ulike diagnoser, tilstander og situasjoner, og utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere.

Temaer som berører mange

Hovedarbeidsoppgavene til Lærings- og mestringssenteret er opplæring av pasienter og pårørende. Disse er definert som én av fire hovedoppgaver for sykehusene, med hjemmel i loven. Et lærings- og mestringssenter bygger på erkjennelsen av at opplæring og metoder for mestring er like viktig som medisinsk behandling for mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer.

Lærings- og mestringssenteret består av fire medarbeidere, og vil fra 1. mai 2020 organiseres under fag og kompetanse. I tillegg kommer en sekretær på plass i løpet av våren. 

  • Pasient- og pårørendeopplæring er et kjempefelt, sier Jensen, og forteller at teamet hennes jobber etter prinsippene i konfluent (helhetlig) pedagogikk, der «å lære er å oppdage»:
  • Det å være i seg selv og kjenne etter hva som skjer, er viktig i forhold til vår måte å jobbe på. Opplæringen løper derfor ofte over flere dager. Vi bearbeider blant annet det følelsesmessige rundt et sykdomsforløp, og da er det nødvendig å kunne møtes ansikt til ansikt, sier Jensen. Kollega Christine Mathiesen tilføyer:

  • Deltakerne utrykker ofte at det er svært meningsfullt å delta på kurs sammen med andre personer som står i lignende utfordringer. På gruppekurs kan du lære andre ting – og på en annerledes måte enn i én-til-én-konsultasjoner. Kurs i grupper er derfor et svært godt supplement, sier hun. 


Aktuell link | her kan du lese mer