januar 31

Hver fjerde matematikklærer mangler fordypning

Nå går startskuddet for å søke om videreutdanning for lærere. Hele 8100 matematikklærere mangler fordypning i faget de underviser i. Det samme gjelder 8200 engelsklærere og 6300 norsklærere.

Flere

– Flere kloke, kunnskapsrike og kvalifiserte lærere er det viktigste vi kan sørge for i skolepolitikken. Men fortsatt er det mange lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i. Derfor fortsetter vi satsingen på videreutdanning, og vi håper mange lærere vil søke, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i en melding:

Regjeringen har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014. I år er det satt av 1,54 milliarder kroner. I 2019 fikk 6800 lærere tilbud om videreutdanning.

Søkeportalen åpner 1. februar.

Må ha fordypning innen 2025

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Siden skoleåret 2015–16 har antallet lærere som ikke oppfyller kompetansekravene sunket med opp mot 10 700 (om lag 3200 for norsk, 4300 for matematikk og 3100 for engelsk).

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det fortsatt er en stor andel lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i, og som trenger videreutdanning innen 2025:

• 24 prosent av matematikklærerne

• 35 prosent av engelsklærerne

• 17 prosent av norsklærerne

Kommunene har ansvaret for å gi lærere påfyll

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene.

– Kommunene må prioritere videreutdanning, og de bør ha klare kompetanseplaner for hvordan de skal sørge for at lærerne får nok fordypning innen 2025. Noen kommuner gjør allerede en veldig god jobb, mens andre kan bli bedre, sier Skei Grande.

34 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning

Siden 2014 har rundt 34 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. I fjor fikk 6 800 av 11 500 søkere tilbud.

– Det er flott at mange lærere har ønsket faglig påfyll. Vi vet fra undersøkelser at lærere som har tatt videreutdanning mener at de har blitt bedre til å undervise, og at elevene lærer mer, sier Skei Grande.

Fristen for å søke videreutdanning er 1. mars.