januar 31

Nå kommer super:bit-utstyret som skal lære alle barn å programmere!

Mandag 3. februar markeres starten på den nasjonale satsningen for å lære barn og unge programmering: super:bit.

Landets vitensentre, Lær Kidsa Koding og NRK står bak prosjektet, som også er en del av regjeringens «Den teknologiske skolesekken». Denne dagen ankommer trailere fra i England med programmeringsutstyr til Norge skriver Inspiria i en melding:

Utstyret skal ut til alle landets grunnskoler og 170 kodeklubber, og består blant annet av klassesett med micro:bits og bit:bots. Altså små programmerbare datamaskiner og små robot-biler, som gjør det enkelt å lære seg å programmere.

Sponset

Utstyret er sponset med nesten 20 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB – og skal brukes i prosjektet som kalles super:bit. Dette er et samarbeid mellom samtlige regionale vitensentre i Norge, Lær Kidsa Koding og NRK. Målet er at barn og unge skal få økt teknologiforståelse gjennom å lære programmering.

Bruk av micro:bit i skolene startet i England i 2016. Den norske løsningen tar opplegget flere skritt videre og sikrer at 170 kodeklubber får programmeringsutstyr, og at alle landets grunnskoler får en permanent undervisningsløsning/utstyr som passer med krav i nye læreplaner.

INSPIRIA

INSPIRIA science center er koordinator på vegne av landets vitensentre, og er derfor første stoppested i Norge for lossing av utstyrskasser. Samme dag får elever fra Ringvoll skole i Hobøl opplæring i programmering på INSPIRIA.

NRK Supernytt vil være til stede med en av sine programledere for å dekke opplegget. Representanter fra prosjektet (vitensenterforeningen, Lær Kidsa koding, NRK Super) og micro:bit foundation i England vil også være til stede for kommentarer.

Program INSPIRIA science center

Kl. 10.15 Kort orientering om prosjektet

Kl. 10.30 Trailere ankommer med super:bit-utstyret og parkerer foran INSPIRIA

Utstyrskasser som skal til INSPIRIA losses med truck

Ringvoll skole (fra Hobøl i Indre Østfold) henter sin kasse og tar med inn i et undervisningsrom, der de får opplæring

Representanter fra Rødsmyra og Indre Østfold kodeklubber får overrakt sine kasser