februar 02

Bli lærling i Forsvaret? Søk før 15.februar

Kokker, mekanikere, teknikere og mye mer. Kunne du tenkt deg å bli lærling i Norges største lærebedrift? Søk før 15. Februar oppfordrer Forsvaret i en artikkel:

30

Mellom Kristiansand i sør og Kirkenes i nord har Forsvaret 600 lærlinger i 30 ulike lærefag. Fordelene med å velge Forsvaret er mange.

– Vi er en stor og god lærebedrift som har mye erfaring og kompetanse i å utdanne lærlinger, forteller major Jan Inge Hansen, sjef for opplærlingskontoret for Forsvaret (OfF).

– Over 95% av kandidatene består fagprøven på første forsøk, og over 40% har bestått ”meget godt” de siste årene. Dette viser at vi har flinke instruktører og et miljø som fører til fagbrev. Dette gir også en trygghet for fremtidige lærlinger, fortsetter Hansen.

Ved å være lærling i Forsvaret kombinerer man førstegangstjenesten med ett år av læretida, og på denne måten fullfører du to år læretid og ett år førstegangstjeneste på to år og ikke tre.

Hvis du vil ta opp fag eller starte påbygg har Forsvaret gode stipendordninger som hjelper til med dette.

– Ingen bedrifter har så mange lærlinger som vi har og tallet er stadig økende. Vi er stolte av å være en så stor lærlingebedrift, sier major Hansen.

– Ofte tenker man at Forsvaret handler om spesialstyrkene og de som løper fort på 3000 meter, men vi trenger mange fler enn bare disse.

Uten en kokk får ikke soldatene mat, og uten mekanikere fungerer ikke materiellet. Derfor ønsker Forsvaret et bredt spekter av lærlinger.

– Det er spennende å være lærling i Forsvaret, vi har lærlinger over alt på flystasjoner, fartøy, grensa og baser. Lærlingene våre sier at det faglige miljøet er svært bra, de får venner for livet og de få utfordret seg selv i den militære delen av læretiden, fremhever Hansen.

Etter læretida er det mulig å fortsette i Forsvaret som spesialist med fagbrev, og noen velger å ta fagbrev i to ulike fag som for eksempel kontor- og administrasjonsfaget og sikkerhetsfaget.

Kan du tenke deg å bli lærling i Forsvaret? Søk før 15. Februar!


Alle foto via Forsvaret | aktuell link