februar 03

Gresvig: Butikkene holder åpent


Alle G-SPORT- og Intersport-butikker holder åpent som normalt etter konkursen i Gresvig-konsernet som ble kunngjort tidligere i dag. Det skriver Gresvig i en melding:


Avtale

– Vi har nå en avtale på plass som sikrer normal drift, mens vi arbeider for å legge grunnlag for permanent videre drift. Det betyr at alle butikker, både egeneide og franchise-butikker, holder åpent som vanlig. Avtalen sikrer også betaling av leveranser som ytes etter konkursåpning. Alle ansettelsesforhold videreføres inntil videre, sier advokat Håvard Wiker i Ro Sommernes advokatfirma, som i dag er oppnevnt som bostyrer.


Begjært konkurs

Tidligere i dag ble det kjent at styret i Gresvig Retail Group AS begjærte selskapet konkurs fordi kostnadene og forpliktelsene knyttet til selskapets drift samlet sett ikke ble ansett å være bærekraftige.


Gresvig driver sportsbutikker under to kjeder: G-SPORT/G-MAX og Intersport. Totalt består konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 medarbeidere og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.——På bildet – dministrerende direktør Lars Kristian Lindberg