februar 03

Nå kan du søke universiteter, høyskoler og fagskoler i Samordna opptak
1. februar åpnet søknaden til Samordna opptak i 2020. Nytt i år er at også fagskolene har fått sitt eget samordnet opptak.

Studietilbud ved universiteter og høgskoler
I år tilbyr universiteter og høgskoler til sammen 58 479 studieplasser gjennom Samordna opptak. Søkere til høyere utdanning kan velge mellom 1 303 studier fordelt på 27 høgskoler og universiteter i Norge.


Fagskoletilbud

Alle offentlige fagskoler er med i det aller første samordnede opptaket for fagskoleutdanning, i tillegg til en del private.


Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående opplæring, fagbrev eller realkompetanse, og kan gi blant annet fagskolegrad og høyere fagskolegrad. Utdanningene varer normalt mellom et halvt og to år. 30 fagskoler tilbyr 9 648 studieplasser fordelt på 351 utdanningstilbud i årets opptak.«Regjeringen gjør alvor av satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning og vil gi alle studenter de samme rettighetene uavhengig av hvor de studerer. Derfor er jeg veldig glad for at det nå blir mulig å søke opptak til både fagskoler, høyskoler og universiteter fra samme sted», sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).


Samordna opptak gir enklere søknadsprosess

Å velge riktig utdanning kan være et krevende valg for mange. Søkere får god tid til å bestemme seg for hvilke utdanninger de skal søke på. Den ordinære søknadsfristen er 15. april, og både Samordna opptak og lærestedene står klare til å bistå søkerne med råd og informasjon underveis i søkeprosessen.


Samarbeidet om felles opptak til høyere utdanning er godt etablert og har pågått i over 25 år. Prosjektet som nå har resultert i et samordnet opptak for fagskolene startet i 2017, og er et viktig ledd i regjeringen og Stortinget sitt arbeid for å styrke fagskolene.
«Felles fagskoleopptak er et prosjekt som har hatt høy prioritet hos oss i Unit, og fagskolene har vært en god og konstruktiv samarbeidspartner i dette utviklingsarbeidet. Dette er et digitaliseringsarbeid med store gevinster for både fagskoler og søkere», sier Roar Olsen, direktør i Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Publiseringsdatoer for årets søker- og opptakstall er lagt ut på informasjonsplan for Samordna opptak 2020.Unit

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har som oppgave å følge opp strategier og retningslinjer for høyere utdanning og forskning fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Unit skal videreutvikle initiativer fra universitets- og høyskolesektoren, forskningssektoren og andre relevante aktører. Unit har hovedkontor i Teknobyen i Trondheim og avdelingskontor i Fridtjof Nansens vei i Oslo.
Foto via Unit / Shutterstock