februar 05

Lønnstilskudd gir mer inkludering


– Skal vi lykkes med å inkludere flere med nedsatt funksjonsevne og/eller «hull i CV-en» må vi redusere arbeidsgivers opplevde risiko skriver NAV i en artikkel:


Brukt riktig er midlertidig lønnstilskudd et av de mest effektive virkemidlene vi har for dette; det kan bidra til at arbeidsgivere tør å teste ut kandidater som kanskje ellers ikke ville fått prøve seg. Rundt 80 prosent av dem som startet med lønnstilskudd er i jobb seks måneder etter tilskuddet ble avsluttet. Det viser fjorårets tall, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.NAV-direktøren deltok på regjeringens toppmøte om inkluderingsdugnaden i dag, mandag 3. februar, der regjeringen, NAV, brukerorganisasjoner og partene i arbeidslivet skal diskutere hvordan de sammen kan senke terskelen inn i arbeidslivet slik at flere kan komme i jobb.


Dugnad

– Dugnaden treffer i hjertet av NAVs kjerneoppdrag å få flere i arbeid og færre på trygd. Men å hjelpe flere mennesker som står langt fra arbeidsmarkedet inn i arbeid er likevel en oppgave NAV ikke kan løse alene. Vi er helt avhengig av at arbeidsgivere, arbeidstakere, partene i arbeidslivet, helsetjenestene, utdanningssektoren og ideell sektor jobber sammen med oss om dette, sier Vågeng.Dette er de tre hovedsporene NAV følger for å lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet:

•Det skal være lettere for arbeidsgivere å ansette personer som sliter med å komme i jobb. Her har NAV flere verktøy som kan bidra til at arbeidsgivere tør å la kandidater som sliter med å komme i jobb få prøve seg. Et av dem er midlertidig lønnstilskudd, et annet er tett oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker.

•Mer og tettere samarbeid med helsesektoren. Før skulle helsetjenesten gjøre frisk, og deretter skulle NAV ordne jobb. Nå har ambisjonene økt og vi ser at det å jobbe parallelt, å kombinere jobb med behandling, gir svært gode resultater.


•Styrke mulighetene for opplæring slik at flere kvalifiseres inn i arbeid.


Samarbeid

– Samarbeid er avgjørende for å lykkes, og våre viktigste allierte er arbeidsgiverne; det er de som har jobbene. For å styrke samarbeidet med arbeidsgiverne har vi inngått 14 intensjonsavtaler med nasjonale virksomheter og bransjeorganisasjoner som har et stort behov for arbeidskraft, og som har vilje til samarbeid om inkludering, forteller Vågeng.– I tillegg satser NAV stort på å digitalisere tjenestene til arbeidsgiverne. Gode digitale løsninger fjerner tidstyver, avbyråkratiserer og gir bedre samarbeid. Vi er godt i gang med dette spennende arbeidet.