februar 07

Fri omsetning av knallvåpen stanset


Politidirektoratet stanser fri omsetning av knallvåpen. Det betyr at de som skal importere, omsette eller kjøpe knallvåpen nå må ha politiets tillatelse. De som allerede har kjøpt et knallvåpen, må ta kontakt med politiet for å avklare om våpenet er registreringspliktig opplyser direktoratet i en melding:


Omgjøre

Politidirektoratet har tolket våpenloven § 1 bokstav c og anser at mange knallvåpen som omsettes på det norskemarkedet er våpenimitasjoner som forholdsvis enkelt kan omgjøres til skarpe våpen.
Konsekvensen av dette er at folk som besitter knallvåpen må avklare med politiet om de er registreringspliktige. I de tilfellene hvor de omfattes av registreringsplikt kan eier enten levere våpenet inn eller søke om å få det registrert. Registrering er gebyrfritt.Jegere

Politidirektoratet antar at den største gruppen som har reelt behov for denne type våpen er jegere som trener jakthunder. Disse har som regel også våpenkort for jaktvåpen. Politidirektoratet legger til grunn at innehavere av våpenkort kan besitte slike knallvåpen de allerede har ervervet, mot at disse registreres inn hos politiet.