februar 07

Østfold kollektivtrafikk med ny logoRødt blir blått når Østfold kollektivtrafikk endrer logo opplyser Østfold kollektiv i en artikkel:

Viken

Østfold kollektivtrafikk ble en del av det nye storfylket Viken ved årsskiftet. Det innebærer et logobytte for kollektivselskapet.


– Tidligere besto logoen vår av Østfold sitt fylkesvåpen. Den nye logoen har Viken sin blåfarge og fylkesvåpen. Endringen gjør oss mer integrert i Viken, sier Solfrid Rød Olsen, markedssjef i Østfold kollektivtrafikk.


Sammenslåing

Hun forteller at Østfold kollektivtrafikk er heleid av Viken fylkeskommune, på lik linje med de videregående skolene. Etter sammenslåingen, betjenes Viken av totalt tre kollektivselskap som kjører i ulike områder. I tillegg til Østfold kollektivtrafikk eier Viken Brakar (tidl. Buskerud fylke) og 40 prosent av Ruter (Oslo og tidl. Akershus fylke). Både Brakar og Ruter er aksjeselskap.


Beholder navnet

Rød Olsen sier at Østfold kollektivtrafikk ikke planlegger noen navnendring.


– Viken består av tre kollektivselskap så en navnendring hadde vært misvisende. Vi skal fortsette å kjøre folk fra A til B i det som tidligere het Østfold. Men Brakar, Ruter og Østfold kollektivtrafikk skal jobbe tettere for å gjøre det så enkelt som mulig for innbyggerne i Viken å reise på én billett i storfylket, sier hun.