februar 10

Har utvidet kapasiteten for mammografiscreening ved sykehuset Østfold


Sykehuset Østfold har nå samlet mammografiscreening for kvinner fra Østfold og Vestby i midlertidige lokaler i modulbygg på Kalnes. Sist uke ble de første kvinnene kalt inn, og med en ny maskin vil 39.500 kvinner kalles inn til undersøkelse i i løpet av en toårs periode opplyser sykehuset på sine nettsider:Midlertidig

Mammografiscreening tilbys i de midlertidige lokalene utenfor sykehuset på Kalnes. De første kvinnene ble kalt inn i uke 6.


18.000

Hvert år kommer rundt 18.000 kvinner til Sykehuset Østfold for mammografiscreening, og inntil denne uken, har undersøkelsene blitt gjennomført i sykehuset på Kalnes.


Skilt ved innkjøringen til sykehuset

Nå er nye midlertidige lokaler i umiddelbar nærhet til sykehuset tatt i bruk, og all mammografiscreening vil foregå i det blå modulbygget ovenfor selve sykehusbygget. Veien til lokalene for mammografiscreening er skiltet videre fra innkjøringen til sykehuset.


Friske kvinner

Screeningundersøkelsen er rettet mot i utgangspunktet friske kvinner mellom 50 og 69 år, og det er Kreftregisteret som innkaller til undersøkelsen ved sykehuset. Sykehuset Østfold har deltatt i det offentlige mammografiprogrammet siden 2001. Siden oppstarten i 1995, har det i Norge blitt sendt ut rundt 5,5 millioner invitasjoner og gjennomført i overkant av 4 millioner screeningundersøkelser av litt over 1 million kvinner.Viktig

-Det er viktig å understreke at dette gjelder de kvinnene som kalles inn av kreftregisteret gjennom mammografiprogrammet. Det er ikke de kvinnene som for eksempel henvises til undersøkelse av fastlege på grunn av mistanke om at det er noe, disse skal fortsatt undersøkes i selve sykehuset, sier assisterende avdelingssjef Cathrine Navestad i avdeling bildediagnostikk.


Foto via sykehuset Østfold | aktuell link