februar 11

Nær ni av ti elever går videre til VG2


De seks siste åra har prosentdelen elever som går videre fra første klasse til andre klasse på videregående økt fra 84,5 til 87,5 prosent, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.


– Det er flott å se at flere elever blir værende i skolen. Det er bra for elevene og det er bra for samfunnet vårt som treng kompetansen deres, sier kunnskaps- og integreringsminister, Trine Skei Grande i en melding:De nye tallene fra Utdanningsdirektoratet viser hvor mange av elevene som hadde normal studieprogresjon fra 2018 til 2019, sammenlignet med tidligere årskull. På studieforberedende utdanningsprogram gikk 91 prosent av elevene videre fra førsteklasse til andreklasse fra 2018 til 2019, mens 83 prosent av elevene som gikk førsteåret på yrkesfag gikk videre.


Flere elever begynner i lære

Pilene peker i riktig retning for yrkesfag. Nær halvparten av alle som går de to første skoleåra på yrkesfag, går rett over i opplæring i en bedrift. Det er en økning på 12 prosentpoeng siden 2013. Delen yrkesfagelever som tar påbygging til generell studiekompetanse etter to år på skolen har gått ned med 7,5 prosentpoeng i samme periode. Delen som slutter etter de to første årene på yrkesfag har gått ned med nær 6 prosentpoeng.


– Frafallet er fremdeles for høyt i yrkesfag, men jeg ser at det er mye som går rett vei. Tidligere denne måneden fikk vi vite at åtte av ti søkere fikk læreplass, og nå ser vi at det er stadig flere elever som fortsetter i opplæringa, sier Skei Grande.


Overgangen fra grunnskole til videregående opplæring

Prosentdelen elever som går fra ungdomsskole til videregående opplæring er stabilt høy med 98 prosent. Alle fylker ligger mellom 97 og 98 prosent i 2019. Det er omtrent like mange gutter og jenter som begynner rett på videregående opplæring etter grunnskolen.– Det er positivt å se at så mange av elevene fra ungdomsskolen velger å ta videregående opplæring. Samtidig viser frafallet på yrkesfag at mange mister motivasjonen underveis. Detfor er regjeringa opptatt av se på hvordan skolen kan styrke de fagligw forutsetningene til elevene, slik at flere kan lykkes, sier Trine Skei Grande.