februar 13

Kokepåbud av drikkevann i deler av EngelsvikenUnder reparasjonen av vannlekkasjen i Engelsviken er det en mulighet for at det kan ha kommet forurensning i vannledningen. Det innføres derfor kokepåbud av vann som skal drikkes og brukes til matlaging i deler av Engelsviken opplyser Fredrikstad kommune i en melding:


Oppstod

Det oppstod torsdag morgen en vannlekkasje på kommunes hovedledning ved Gaustadgrenda barnehage. Lekkasjen som berørte husstander i Engelsviken var ferdig utbedret torsdag kveld. Det er imidlertid en mulighet for at det under reparasjonen kan ha kommet forurensing i vannledningen.


For å være på den sikre siden innføres det derfor kokepåbud for bebyggelsen fra Gaustadgrenda barnehage til og med Flåtavikveien, inkludert Skolebakken, Rødsbråtan og Levvel (vist som rødt område i kartet) Kokepåbud betyr at vann som skal drikkes eller brukes til matlaging må kokes.
Bebyggelsen langs bukta i Engelsviken (vist som grønt område i kartet) får drikkevann via en alternativ vannledning med redusert kapasitet. Husstander her vil oppleve lavt vanntrykk men vannet her er helt trygt å drikke.


Gjelder til..

Det er tatt vannprøver av vannet og kokepåbudet gjelder til godkjente vannprøver foreligger. Alle berørte husstander er varslet med SMS. Oppdatert informasjon vil bli sendt via SMS til berørte husstander og lagt ut på kommunes nettside.