februar 14

Posten Norge øker til 8 000 utleveringssteder i NordenPakkeboks vil bli utlevert blant annet på steder der folk ferdes ofte, som på trikkeholdeplasser. Foto: Birger Morken


Dekning

Posten Norge får full dekning i Norden når et nytt pakkenettverk i Sverige er på plass i løpet av mars. Antallet utleveringssteder utvides til 8000 i Norge, Sverige og Danmark i løpet av de neste to årene. Bedre tilbud til kundene vil forsterke veksten i netthandelsmarkedet skriver Posten i en melding:Selv om netthandelen har økt kraftig de siste årene, sendes det fortsatt bare seks til sju e-handelspakker årlig per innbygger i de nordiske landene. Prognoser viser at dette tallet vil øke kraftigere dersom leveringstilbudet til kundene blir bedre.
Posten satser offensivt på nye, bedre og mer tilgjengelige tjenester. Selv om utlevering av brev bare skjer annenhver dag fra 1. juli, vil vi i store deler av Norge distribuere småpakker i postkassen hver dag, det vil si fem dager i uken, også i fremtiden, sier konsernsjef Tone Wille.


Dobler antall utleveringssteder

Samtidig gjør Posten det enklere for folk å hente pakker nærmere der de bor og ferdes. I Norge økte antallet utleveringssteder med 200 i 2019. Frem til 2022 vil antallet mer enn dobles – fra 1600 til ca 3500 og potensialet kan være enda større.
Nylig startet vi testing av Pakkeboks, som står sentralt i vår vekststrategi. Pakkeboks er en ny generasjons utleveringsenhet hvor man via en egen app kan åpne pakkeboksen digitalt. Rundt 100 pakkebokser utplasseres nå for testing på ulike steder i Oslo og Akershus. Når testperioden er over er planen at de skal rulles ut over hele landet. Pakkeboks vil gi netthandelskundene mulighet til å hente sendingene nær der de bor eller ferdes – døgnet rundt, påpeker Wille.


Også i Sverige og Danmark styrker Bring sine utleveringsnettverk. I Sverige er Bring i ferd med å etablere et eget landsdekkende utleveringsnettverk med 1700 utleveringssteder. Disse vil være på plass i løpet av mars. Videre er planen å utvide til ca 3000 utleveringssteder i Sverige i løpet av to år. I Danmark økte Bring med 300 utleveringssteder i 2019 til over 1600, mens Bring i Finland opererer gjennom samarbeidspartnere.Enkelt og valgfritt

Posten og Bring satser på et helhetlig og enkelt brukergrensesnitt for å møte kundenes behov når de handler på nett. Digitale løsninger utvikles for å gi privatkundene valgfrihet til å styre og spore pakken fra nettbutikkens check-out til levering.
Netthandelskundene har store forventninger. De ønsker raske og grønne leveranser, valgmuligheter med hensyn til levering og informasjon underveis – og en god pris. Vår innovasjonskraft og evne til å utvikle tjenester som oppfyller kundenes ønsker og behov blir avgjørende for at vi skal lykkes i Norge, Sverige og Danmark, sier konsernsjef Tone Wille.