februar 18

Nye regler for bussreiser med Østfold kollektivtrafikk


Nå blir det like regler for alle som reiser kollektivt i Viken. Grunnen til det er at kollektivreisende i Viken skal oppleve like vilkår, uavhengig av hvor de kjøper billett. Det innebærer flere endringer for Østfold kollektivtrafikk, som oppfordrer passasjerene til å sette seg inn i de nye reglene.Endringene skjer fra torsdag 27. februar.

Her finner du en oversikt over alle endringene.


– Det er et politisk mål at det skal bli så enkelt som mulig å reise kollektivt i Viken. Derfor er det bestemt at kollektivselskapene i Viken skal ha like forretningsregler. Det innebærer at vi må gjøre noen endringer som omfatter blant annet rabatter, priser, billettyper og aldersgrenser. Endringene er et første steg på vei mot et felles pris- og billettsystem i hele Viken, et arbeide hvor det gjenstår mye før alt er på plass, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk i en artikkel:Viken betjenes av kollektivselskapene Brakar (tidl. Buskerud), Ruter (tidl. Akershus) og Østfold kollektivtrafikk (tidl. Østfold).

Like

– Med de nye endringene blir vilkårene for kollektivreisende i Viken like, uavhengig av hvilket av de tre kollektivselskapene du reiser med. Her kan nevnes at like forretningsregler er en forutsetning for fungerende sømløs billettering i hele Viken. Det innebærer blant annet at definisjonen på barn, voksen og honnør vil være helt like, sier Johnsen.
Noen av de største endringene er et kontanttillegg på 20 kroner for voksne. Tillegget gjelder når man kjøper voksenbilletter med kontanter på bussen. I tillegg blir rabatt på reisepenger og rabatt ved billettkjøp i app fjernet. Ikke minst, fra 27. februar må du løse barnebillett for å ta med sykkelen på bussen. Det blir også gratis å reise for ledsager, og det innføres et rabattert årskort for voksen og honnør.


Informasjon på nettsiden og i bussen

Østfold kollektivtrafikk forventer mange spørsmål rundt endringene.


– Vi oppfordrer passasjerene til å sette seg godt inn i de nye kollektivreglene. Informasjon om hvilke endringer som gjelder fra 27. februar vil være tilgjengelig både på nettsiden vår og i prisbrosjyrer på bussene, sier Johnsen.


Her finner du spørsmål og svar om de nye kollektivreglene.


Fra 27. februar vil det også være mulig å reise sømløst over de gamle fylkesgrensene i Viken, for da kan man kjøpe enkeltbilletter i Entur-appen.


Prisbrosjyre | link

—-Aktuell link