februar 25

50 nye læreplasser!
Kunne du tenkt deg læreplass i Sarpsborg kommune? Søker du innen 1. mars kan kanskje én av de 50 ledige plassene bli din skriver Sarpsborg kommune på sine nettsider:Visjon


– Visjonen til kommunen er at «Sammen skaper vi Sarpsborg». Det er viktig at kommunen som stor arbeidsgiver og samfunnsaktør tilbyr mange og spennende læreplasser og bidrar til at de unge får fullført utdanningen sin, sier Maja Alimehaj fra virksomhet HR.Søknadsfristen hvert år er 1. mars.Mange fag

Kommunen har læreplasser i mange fag – og har nå ledige plasser innen helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, aktivitørfaget, IKT servicefaget, institusjonskokkfaget, feierfaget, kontor- og administrasjonsfaget og bilmekaniker lette kjøretøyfaget.


Kommunen prioriterer kvalifiserte søkere med relevant vg1 og vg2, med ungdomsrett, og som er bosatt i Sarpsborg. Dette fordi kommunen ønsker å legge til rette for at flere lokale ungdommer fullfører utdanning de har begynt på og får bedre jobbmuligheter på sikt.


– Sarpsborg kommune er svært positive til å ansette etter endt læretid, og vi jobber aktivt for å ansette flere, sier Alimehaj.


Mer om søknadsprosessen

Fristen for å søke er 1.mars
Du må søke via http://www.vigo.no – søknader som leveres på andre måter vil ikke bli vurdert.


Rekrutteringsprosessen er i mars – april. Oppstart lære fra høsten 2020 for de som får tilbud.
Har du behov for hjelp til å søke, kontakt vårt opplæringskontor http://www.okos.noAktuell link