februar 25

Vil bli politimester i Øst


I august 2019 ble det kjent at politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt ble flyttet til Politidirektoratet, etter at han hadde innledet et «nært vennskap» til en kollega.


Ikke kø

Nå er plassen ledig, og ut i fra Politidirektoratets artikkel å dømme er det ikke akkurat kø for å ta over jobben. I en artikkel publisert den 25 februar er det bekjentgjort 3 kandidater til jobben.


.•Vi tar høyde for at det evt skulle finnes kandidater som ikke er publisert.

Ida Melbo Øystese

Ida Melbo Øystese er nå konstituert som politimester frem til 7. april 2020. Hun er også en av de aktuelle søkerne.


Politimester Ida Melbo Øystese har erfaring fra to av de tidligere distriktene som nå utgjør Øst politidistrikt. Hun startet politikarrieren i Fredrikstad politidistrikt i 1995. Etter ett år i Fredrikstad og et avbrekk på to år i et advokatfirma i Singapore, gikk turen til Moss politidistrikt. Der hun fikk med seg forrige politireform, og ble ansatt i Østfold politidistrikt. I 2003 ble det jobb i Follo politidistrikt, med roller som politiadvokat, nestleder påtale og leder FEE. I 2007 var hun innom Moss tingrett – som dommerfullmektig.


I 2013 jobbet hun i merverdiprogrammet i Politidirektoratet. Fra 2014 var hun personlig rådgiver for politidirektøren, og fra januar 2017 var hun visepolitimester i Vest politidistrikt frem til juli 2018 da hun begynte i Øst politidistrikt.

| kilde : Politidirektoratet
Stillingsbeskrivelse

Politiinspektør (SKO 0290) – Stabssjef – Øst politidistrikt – Felles enhet for operativ tjeneste
I Øst politidistrikt, ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT), er det ledig fast stilling som politiinspektør i funksjon som stabssjef.
Felles enhet for operativ tjeneste innehar distriktsfunksjonene stabssjef, øvings- og beredskapsplanlegger og tjenestekontor, i tillegg til operativ seksjon som er inndelt i avsnitt for fag og opplæring, sentralbord og operasjonssentral.


Overordnet fagansvar for UEH, operative disipliner, hund, innsatsledelse, arrest, trafikk og sjø ligger også til enheten.


Som stabssjef er du politidistriktets øverste leder på operasjonelt nivå når politimesterens stab er satt. I det daglige har du et særskilt ansvar for å ivareta …