februar 26

Et pilotprosjekt med håndholdt ultralyd har sett dagens lys på Sykehuset ØstfoldEt pilotprosjekt med håndholdt ultralyd har sett dagens lys på Sykehuset Østfold, og gjør vakthavende medisinere mer rustet til å fange opp og behandle alvorlige hjerte- og karlidelser.

16 indremedisinere er første gruppe ut til å gjennomføre et splitter nytt program i fire moduler opplyser sykehuset Østfold i en artikkel:
Eksamen i håndholdt ultralyd

Håndholdt ultralyd, eller såkalt V-scan, er et kvalitetsforbedrende pilotprosjekt som startet opp ved indremedisinsk avdeling for om lag ett år siden. Prosjektet består av et nytt strukturert opplegg i fire moduler. Programmet retter seg mot vakthavende indremedisinere, og går i hovedsak ut på opplæring og sertifisering i bruk av håndholdt ultralyd, en teknikk som gjør det enklere å fange opp alvorlige hjerte- og karlidelser. Dermed kan man komme raskere i gang med behandling når hvert minutt teller på sykehuset.


Kommer befolkningen til gode

Adam Dhayyat er en av syv medarbeidere i SØ-utvalget som har tatt initiativ til prosjektet. Utvalget forteller at man tidligere ikke har hatt noe systematisk opplæring rundt håndholdt ultralyd som kan sammenlignes med opplegget som nå har kommet på plass ved Sykehuset Østfold.


– Tidligere var det opp til den enkelte å tilegne seg denne kunnskapen, men nå setter vi opplæringen i håndholdt ultralyd i system. Resultatet kommer befolkningen til gode, når vi har vakthavende medisinere i akuttmottak som behersker denne teknikken. Dette redder liv, sier Dhayyat.Rask undersøkelse

Selv om det kan se omfattende ut, og med både sensorer og administrerende direktør til stede, utfører Myklebust-Hansen prosedyren med stor ro.
Maskinen er enkel å jobbe med. Jeg følger med på blodstrømmene, og kan vurdere både hjerte og lunger på pasienten, sier han underveis. Mens han gjør undersøkelsene, vurderer sensorene hans tekniske utførelse. Her handler det blant annet om å jobbe fram bilder med best mulig kvalitet.
Si ifra hvis det blir for vondt eller ubehagelig. Jeg må presse på litt, sier Myklebust-Hansen forsiktig til pasienten, mens han undersøker både hjerte og lunger.——


Her kan du lese mer | sykehuset Østfold | foto via sykehuset Østfold