februar 27

Flere personer rammet av koronavirus i NorgeFolkehelseinstituttet (FHI) har i dag fått bekreftet at tre nye personer har testet positivt på koronavirus. Ingen av dem er alvorlig syke opplyser instituttet i en artikkel:
Analysert


Prøvene er analysert ved Oslo universitetssykehus i dag, og prøveresultatene er bekreftet ved Folkehelseinstituttet.

To av personene har tilknytning til utbruddet i Italia og er bosatt i Oslo. Den tredje personen har tilknytning til utbruddet i Iran og er bosatt i Bærum.
Alle tre er hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste i sine respektive kommuner.
Kartlegging av kontakter pågår. Disse vil bli fulgt opp individuelt av lokalt helsevesen i henhold til gjeldende rutiner fra FHI.


Det er ikke uventet at vi nå ser nye tilfeller av covid-19, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.


Det er viktig å påpeke at dette fortsatt er enkelttilfeller knyttet til smitte i utlandet, og at vi ikke har en pågående smittespredning i Norge, legger han til.


Gode rutiner for smittevern på plass
FHI gir råd og bistår kommunene med videre oppfølging. Folkehelseinstituttet og helsevesenet har forberedt seg på å håndtere tilfeller som dette på en god og sikker måte.