februar 28

9 av 10 bilister har møtt en enøyd banditt


Har du opplevd å bli lurt bak rattet når det er mørkt? 95 prosent svarer at de har møtt en bil med manglende lys, viser en spørreundersøkelse foretatt for Tryg Forsikring.


Farlig

– Det er farlig hvis bilfører i mørket tror det kommer en moped eller motorsykkel imot, og i siste liten oppdager at det er en bil med kun en lykt som virker. Det fører gjerne til en brå unnamanøver i fart. En vanlig årsak til frontkollisjoner er bilister som feilberegner hvor mye plass de trenger for å passere, og enøyde banditter, biler med ett frontlys, medvirker til dette, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en melding:


Setter også fotgjengere i fare

Bilister som kjører uten å ha påbudt lys tent eller feil på lys kan bøtelegges med 2600 kroner. Mange kjører gjerne rundt med delvis defekt frontlys uten å være klar over det. Med kun ett frontlys reduseres sikten fremover betydelig i mørket.


– Da er man ikke bare en risiko for møtende bilister, man utsetter også fotgjengere for fare. Med bare ett frontlys blir sikten i en mørklagt veibane vesentlig redusert, og man oppdager gjerne ikke fotgjengere i veibanen før i siste liten. Medvirker man til en trafikkulykke risikerer man i tillegg å få redusert erstatning om manglende lys er skyld i ulykken, sier han.


Undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 8. – 18. oktober 2019 gjennomført til sammen 1002 CAWI-intervjuer med personer 18+ år med bil i husstanden.
På spørsmål «Har du opplevd å møte biler med manglende lys?» er svarene blant de som har bil i husstanden og førerkort: Ja 95%, Nei 4%, Vet ikke 1%.
Per 29. mars 2019 var det registrert vel 2.8 millioner personbiler i Norge, ifølge SSB.