februar 28

Politikerne snur! Rimeligere kontanttillegg og fortsatt rabatt i appen


Politikerne snur på to punkter i arbeidet med like regler for alle kollektivreisende i Viken. Det innebærer at kontanttillegget for voksen blir 5 kroner i stedet for 20 kroner, og at det fortsatt er rabatt på enkeltbillett i billett-appen skriver Østfold kollektiv i en melding:



Holde tilbake

– Fylkesrådet har bestemt at Østfold kollektivtrafikk skal holde tilbake prisøkningen på enkeltbillett i appen, og at kontanttillegget skal reduseres til 5 kristoffer-robin-haugkroner i første omgang. Dette gjør vi fordi vi ønsker å få oversikt over konsekvensene de foreslåtte prisendringene vil ha på bussbruken og insentivene for miljøvennlige reiser, sier Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken fylkeskommune.



Like regler i Viken

Viken betjenes av kollektivselskapene Brakar (tidl. Buskerud), Ruter (tidl. Akershus) og Østfold kollektivtrafikk (tidl. Østfold). Fellesnemda i Viken vedtok i 2019 at kollektivreisende skal oppleve like vilkår, uavhengig av hvor de kjøper billett. Endringene er første steg på veien mot et felles pris- og billettsystem i hele Viken.



Fra i går, torsdag, har Østfold kollektivtrafikk nye kollektivregler. Opprinnelig skulle det innføres et kontanttillegg på 20 kroner, og rabatt i app skulle fjernes. Men, fylkesrådet har bestemt at disse endringene ikke innføres fra torsdag.

Kommer passasjerene til gode

Av ca. fem millioner solgte billetter i 2019 er det kun 7,38 prosent av billettsalget som påvirkes av endringene. Men, Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk, tror en gradvis endring vil glede de passasjerene som berøres.


– Utgangspunktet for alle endringene er at politikerne ønsker like regler for alle kollektivpassasjerer i Viken. Dette har gitt mange endringer for våre passasjerer fordi vi har vært nødt til å forandre veldig mange av reglene våre. Med de nye endringene kan voksne passasjerer spare 15 kroner hvis de kjøper enkeltbillett i app fremfor kontant på bussen. Vi håper at det er en gulrot for å gå bort fra kontanter i bussene. Kontanter i bussene gir mindre punktlighet, og øker sannsynligheten for ran, sier Johnsen.


Får refusjon

Østfold kollektivtrafikk har programmert om billettmaskinene med det nye kontanttillegget på 5 kroner.


– Vi kan ikke være sikre på at billettmaskinene vil være oppdatert med riktig sum umiddelbart. Vi oppfordrer derfor passasjerer som må betale 20 kroner i kontanttillegg til å sende oss kvittering på e-post, så får de refundert pengene, sier Johnsen.


Om kontanttillegget

Kontanttillegget var opprinnelig på 20 kroner, men reduseres nå til 5 kroner. Kontanttillegget gjelder for voksne som betaler med kontanter når de kjøper enkelt- og periodebillett for voksen i buss. Tall fra Østfold kollektivtrafikk viser at av rundt 5 millioner solgte billetter i 2019 var 2,28 prosent enkelt- og periodebillett voksen betalt med kontanter i buss.


Om rabatt i billett-appen

Rabatt på enkeltbillett i appen skulle opprinnelig fjernes. Nå beholdes rabatten. Det innebærer at man fortsatt sparer 10 kroner hvis man kjøper enkeltbillett for voksen i app. Tall fra Østfold kollektivtrafikk viser at av rundt 5 millioner solgte billetter i 2019 var 5,1 prosent enkeltbillett kjøpt i billett-appen.

—-


Aktuell link