februar 29

Vedlikeholdsarbeid på jernbanen påsken 2020


Det skal utføres vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet påsken og sommeren 2020 over deler av det sentrale østlandsområdet.
Arbeid på jernbanen. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NORVedlikeholdsarbeid på jernbanen påsken 2020

Fornyelse og vedlikehold er nødvendig for å utvikle en sikker og mer moderne jernbane. Bane NOR bygger også nytt, blant annet Follobanen som skal redusere reisetiden mellom Oslo og Ski. For reisende vestover pågår arbeidene hele påsken. For Østfoldbanen starter arbeidene først natt til torsdag 9. april. 2. påskedag kjører togene som normalt.Her blir det stengt for togtrafikk i påsken:

Lieråsen tunnel:
4. april til og med 12. april: Stengt for togtrafikk mellom Asker og Drammen.
4. april til og med 12. april: Stengt mellom Lysaker og Asker for lokaltog (L1).
9. april til om med 12. april: Stengt for togtrafikk mellom Skøyen og Drammen.
9. april til og med 12. april: Spikkestadbanen er stengt fra Skøyen til Spikkestad.Drammen stasjon:

april til og med 12. april: Stengt for togtrafikk mellom Drammen og Gulskogen, og Drammen til Sande.


Østfoldbanen:

9. april til og med 12. april: Stengt for togtrafikk mellom Oslo S og Halden, og Oslo S til Kråkstad.

Alternativ transport

Det tilbys alternativ transport på strekningene. For reisende betyr det at reisen kan ta noe lenger tid. Mer informasjon fås hos Vy, Go-Ahead, Flytoget og Entur.

Arbeider på T-banen og vei som berøre de reisende:
Fra 4. til 13. april blir det utført arbeider på T-banen. Alle linjer blir påvirket og det settes opp alternativ transport for berørte linjer. Mer informasjon finnes på reiseplanleggeren RuterReise eller ruter.no.
til 14. april stenges Festningstunnelen i ett felt på dagtid i vestgående retning.


I Vålerengtunnelen foregår det nattarbeid fra januar til april, og i påsken er ett tunnelløp stengt. Mer informasjon fås hos Statens Vegvesen.Sommerarbeider på jernbanen 2020

Bane NOR skal også til sommeren gjøre omfattende arbeider på Østlandet. Strekningen Asker til Drammen og Østfoldbanen blir berørt. Nytt av året er at arbeidene vestover starter en uke før arbeidene på Østfoldbanen. Uken etter at arbeidene er avsluttet vil det også være saktekjøring slik at skinnene får satt seg.

Uke 26 til 31:

Asker til Drammen er stengt for togtrafikk 20. juni til 3. august.


Uke 27 til 31:

Stengt mellom Sandvika og Asker for lokaltog (L1) fra 27. juni til 3. august.


Uke 27 til 32:

Byggingen av Follobanen fører til at strekningen Oslo S til Rygge og strekningen Oslo S til Mysen/Rakkestad på Østfoldbanen stenger fra 27. juni til 10. august.
I dette tidsrommet vil det også pågå anleggsarbeid mellom Sandbukta og Såstad, og fornyelse av strekningen Oslo S til Ski.


I tillegg vil det bli utført arbeider i kortere perioder på enkelte andre strekninger. På Banenor.no legges det ut en detaljert oversikt.


—-Input via Bane Nor