mars 01

Nå skal det bli enklere å søke om moderasjon og gratis kjernetid i barnehagen


Om lag 50 000 barn kan ha krav på rimeligere barnehageplass. Nå gjør regjeringen det enklere for familier å søke om moderasjon og gratis kjernetid.
Barnehagen er det første leddet i utdanningsløpet og skal legge et godt grunnlag for barns lek, læring og utvikling. Dessverre er det mange familier som synes det er for dyrt å sende barna i barnehagen. Nå fjerner vi unødvendige hindre, slik at det blir enklere for flere familier å søke, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i en melding:
Har på få år utvidet store gratisordninger

For fem år siden ble det innført en moderasjonsordning for foreldrebetaling. Den innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av sin samlede inntekt for en barnehageplass. I 2015 ble det også innført gratis kjernetid i barnehager for fire- og femåringer i familier med lav inntekt, som nå har blitt utvidet til å gjelde toåringer og treåringer. Det er disse ordningene foreldrene må søke om. Nå gjør regjeringen endringer i forskriften om foreldrebetaling i barnehager, slik at de blir enklere å søke.


Jeg synes det er positivt å se at stadig flere foreldre benytter seg av l moderasjon og gratis kjernetid. Det gir større frihet i hverdagen for den enkelte familie. Det er bra, men fortsatt er det altfor mange familier som ikke bruker rettighetene sine. Det ser delvis ut til å skyldes unødvendig papirarbeid for familiene og det endrer vi på nå, sier Skei Grande.


Mindre byråkrati, enklere for foreldrene

I 2019 var det omtrent 43 300 barn som fikk lavere oppholdsbetaling i barnehage på grunn av familiens lave inntekt. I 2018 var det anslått at cirka 50 000 barn hadde rett til lavere oppholdsbetaling. Endringene i forskriften skal gjøre det enklere for familiene å søke. Rent praktisk åpner den for at kommunene får hente inn nødvendige opplysninger om husholdningens inntekt direkte fra skattemyndighetene.-Det er mange ting som er bra med denne forskriftsendringen. For det første så trenger ikke flertallet av foreldrene lenger å legge ved dokumentasjon når de søker om moderasjon og gratis kjernetid. For det andre så er det enklere for kommunene å sjekke inntektsopplysninger når de trenger det. Det betyr at det blir en mindre fare for at barna faller ut av ordningene de har krav på, sier Skei Grande.