mars 01

Nordmenn grensehandlet avgiftsbelagte varer for 8 milliarder


På bildet – Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.


Nye tall

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn grensehandlet for 15,6 milliarder kroner i 2019. Av dette ble 8 milliarder kroner brukt på sjokolade, godteri, brus, mineralvann, alkohol, tobakk og snus skriver Virke i en melding:


-Antagelig er grensehandelen langt høyere enn hva SSBs kvartalstall viser.
Milliarder av kroner


− Nordmenn legger igjen milliarder av kroner i utlandet gjennom kjøp av usunne varer som er sterkt avgiftsbelagt her hjemme. Grensehandlingen går utover folkehelsen, norske arbeidsplasser og verdiskaping, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke handel.


SSBs grensehandelstall må ses i sammenheng med en pilotundersøkelse som SSB lanserte i januar i år. Undersøkelsen viste at halvparten av varene nordmenn kjøper når de grensehandler, er avgiftsbelagte varer. Samtidig indikerer pilotundersøkelsen at grensehandelen er langt større enn SSBs kvartalstall anslår. SSB påpeker selv at kvartalstallene har betydelige usikkerheter ved seg.
− SSBs pilot indikerer at grensehandelen er langt høyere enn hva kvartalstallene viser.


Alle de svenske kjøpesentrene ved grensen melder om rekordresultat i 2019. Dette rimer ikke med at grensehandelen skal ha gått ned i fjerde kvartal. Vi trenger bedre tall for å få kontroll på hva og hvor mye vi faktisk handler for i utlandet, sier Andersen.