mars 03

Elever som er satt i karantene på grunn av koronaviruset, skal få dette som dokumentert fraværElever som er satt i karantene på grunn av koronaviruset, skal få dette som dokumentert fravær. De skal ikke måtte gå til fastlegen i tillegg for å få fraværsattest.


Kravet til dokumentasjon er fleksibelt, og det holder med en bekreftelse fra den som har pålagt karantene. Den som har pålagt en elev karantene, kan sende bekreftelsen direkte til skolen. Alternativt kan eleven videresende et pålegg, bekreftelse eller liknende.


– Vi følger nøye med på situasjonen og kommer til å vurdere flere tiltak hvis det blir nødvendig, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i en melding:Framover må skolene planlegge for at elever i karantene kan jobbe hjemmefra, hvis formen tilsier det. For øvrig oppfordres alle til å følge med på råd fra helsemyndighetene.


Dagens regler

Fraværsgrensen innebærer at elever i videregående skole som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har inntil 15 prosent fravær i faget, likevel skal kunne få karakter.