mars 04

Korona-tiltak ved lufthavnene


Foto via Avinor / Gaute Bruvik


Dialog

Avinor er i løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter for å sikre et korrekt situasjonsbilde og tilpasset reaksjonsmønster hos Avinor og på deres lufthavner. Det skriver selskapet i en melding:
Det er sentrale myndigheter ved Folkehelseinstituttet, Helsedepartementet og Helsedirektoratet som utarbeider nasjonale føringer og tiltak ved norske flyplasser og grenseoverganger.

Håndvask

Avinor har foreløpig gjennomført tiltak knyttet til informasjonsformidling om håndvask og renhold. Dette er distribuert ved alle lufthavner. -Avinors informasjon er alltid basert på den siste informasjonen fra Folkehelseinstituttet.Lufthavnene har oppdatert sine beredskapsplaner for pandemi, og er i dialog med lokale helsemyndigheter. Det er lokal kommuneoverlege som har smittevernansvaret for hendelser ved lufthavnene.Hvilke tiltak som settes inn kan endre seg i dagene fremover og er som sagt basert på føringer fra helsemyndighetene, sier Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor.