mars 04

Tollere på Svinesund beslagla 134 580 sigaretter


Tollere på Svinesund fant den 16. februar i år tilsammen 54 580 sigaretter i en stasjonsvogn som kjørte riksvei 118.


… og den 23.februar

Tollere avdekket også 80 000 sigaretter i en personbil på riksvei 118, den 23, februar.

470 000

Beslagene utgjør 470 000 kroner.