mars 05

Flere «østfold-skoler» valgt ut til å delta i Økologisk Norges nye skolehageprosjekt10 skoler har nå fått den gledelige beskjeden om at de er valgt ut til å delta i Økologisk Norges nye skolehageprosjekt. Skolene ligger geografisk spredt i Oslo og Viken og både store byskoler og mindre grendeskoler er blant de utvalgte. Det var stor interesse for prosjektet – over 50 skoler tok kontakt da Økologisk Norge utlyste at de var på jakt etter skoler. Både lærere, skoleledere, FaU-grupper og elevråd meldte sin interesse.– At så mange har tatt kontakt med et ønske om å bygge skolehage viser at mange ser fordelene en skolehage kan bidra med for elevene og skoler. Vi håper på sikt at de fleste norske barneskolebarn har tilgang til en skolehage, og vi heier videre på de som ikke får midler gjennom vårt prosjekt. Vi håper de som er interesserte kan få realisert sine drømmer og vil bidra gjennom å skrive skolehagehåndbok og arrangere Skolehageseminar til høsten, sier Markus Brun Hustad, prosjektleder for skolehageprosjektet i Økologisk Norge.4000 barn vil få skolehage

Skolene som er valgt ut varierer på de fleste plan, fra Levre Skole som skal stå ferdig i juni og vil ha plass til 800 elever i Bærum, til Prestebakke Skole på svenskegrensa i Halden med 44 elever. Til sammen 4000 elever vil denne våren få tilgang til en ny skolehage. Skolene som er valgt ut har et engasjert team med skoleledelse og lærere som ønsker å lære barna på skolen mer om matproduksjon og sammenhenger i naturen, med praktisk læring og bærekraft i sentrum.– Det blir mye enklere å lære om planter og fotosyntese hvis elevene selv kan være med å plante grønnsaker og selv oppleve hvordan de vokser i stedet for å sitte i et klasseorm og se ned i bøker, sier nestleder i elevrådet Sebastian Lunne og elevrådsrepresentant Ida Otterstad fra Vik Skole»


Skolehager på vei tilbake gjennom fagfornyelse

Det er nok ikke tilfeldig at så mange nå ønsker å ta i bruk skolehager igjen. Mange er opptatt av klimakrisa, bærekraftig og økologisk mat og landbruk. I tillegg starter grunnskolen en fagfornyelse fra høsten 2020.Her vil samfunnsaktuelle temaer prioriteres tverrfaglig, og inkludere demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Rektorer og lærere som har tatt kontakt med Økologisk Norge har fortalt at de ser på skolehagen som et ypperlig sted for elevene å lære om disse temaene. Tidligere hadde skolehagene en sentral plass i det norske skoleverket. Hagenes historie strekker seg tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. På midten av 80-tallet sank antallet skolehager drastisk i takt med økonomiske nedgangstider, og siden den gang har det vært få skolehager i drift i landet. Interessen for å etablere skolehagene igjen har økt de siste årene.


Forståelse

– Forskning fra USA viser at elever som deltar i skolehageundervisning har bedre forståelse for miljøspørsmål og naturens systemer enn elever som ikke gjør det, og gjør skolehagen til en veldig god arena for å lære om tematikken. Det er positivt at fagfornyelsen kan være brekkstand for å gi flere barn skolehager i tiden fremover, sier prosjektmedarbeider Annikken Jøssund.


Flere skolehager på trappene?

Skolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Økologisk Norge stiller med selve skolehagen og kurs for lærere, mens skolen selv stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å få hagen til å fungere over tid. Målet med prosjektet er at skolehagene skal være en integrert del av hverdagen for så mange elever som mulig.
Erfaringer fra disse skolene brukes til å skrive en «håndbok i skolehager» som skal bidra til å spre kunnskap om skolehager og hvordan en skole kan lage en.– Med så mye interesse for å lage skolehager er det viktig å bidra til at så mange som mulig får vite mer om hvordan de kan få det til på deres skole, sier Hustad.


De utvalgte skolene i vårt distrikt

Skolene som er valgt ut er varierte på alle plan, og gleder seg til samarbeid og etablering av skolehage.

Kurland og Jelsnes, Sarpsborg

«På skolen har det tidligere vært en skolehage, og vi gleder oss nå til å etablere en skolehage her på nytt og igjen bidra til at elevene kan knytte kunnskap til natur, mat og matproduksjon. En skolehage vil være en berikelse for alle elevene på skolen, og vi gleder oss til å lage en helhetlig plan for drift og bruk av skolehagen slik at dette kommer alle trinn til gode, sier Lars Henning Finstad, rektor.Prestebakke Skole, Halden

«Vår lille grendeskole med 44 elever vil ha stor glede av en skolehage. Skolen er allerede et samlingsted i bygda, og en skolehage vil bidra til å gjøre dette enda flottere for oss, og å lære elevene mer om matproduksjon, bærekraft og natur! Vi gleder oss til å etablere skolehage! Sier Mona Johnsen, inspektør på Prestebakke Skole.»
Mysen skole i samarbeid med Folkenborg Museum, Indre Østfold kommune

«Skolen og museet har allerede et unikt samarbeid, og i et autentisk gårdsmiljø fra 17-1800-tallet lærer elevene om de store endringene som har funnet sted i landbruket, samtidig som de presenteres for noen av de viktigste utfordringene vi står overfor i dag med hensyn til hvordan vi utnytter naturressursene våre. Skolehagen står sentralt i undervisningsopplegget. Med midler fra Økologisk Norge får vi nå mulighet til å bygge nytt veksthus og redskapsbod, noe som vil gi undervisningen på museet en ny dimensjon, sier Kari Mette Heller, lærer ved Mysen skole, og Erik Tresselt, formidler på universitetet.»—-

Foto / Input via Økologisk Norge