mars 05

Telenor Norge omorganiserer. 170 medarbeidere blir overtallige

Telenor Norge gjennomfører organisasjonsendringer som en del av arbeidet med å effektivisere og modernisere selskapet. Om lag 170 medarbeidere blir overtallige der en stor andel vil være fra Telenor Norges hovedkontor på Fornebu.


Effektivisere

Telenor Norge har over flere år jobbet systematisk med å effektivisere driften, og det er satt ambisiøse mål om å tilby kvalitet, ny teknologi og sikker tilgang til de tjenestene som betyr mest for kundene.


– Vi er inne i det største teknologiskiftet i nyere tid og flytter kunder fra gamle til fremtidsrettete løsninger. Innen 2023 er det tradisjonelle kobbernettet erstattet av fiber og mobilnett, med mer fart og bedre driftssikkerhet f­or kundene, forteller administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg i en melding:Med økt digitalisering av samfunnet, følger økte krav til kvalitet på tjenestene og robusthet i nettet.
– For å komme kundeforventningene i møte må vi endre måten vi jobber på allerede nå. Vi gjennomfører derfor en organisasjonsendring som involverer alle divisjoner i Telenor Norge, forteller Furberg.Beskjed

Organisasjonsendringene innebærer primært å gjøre Telenors prosesser mer kundeorienterte, forenkle måten selskapet jobber på, styrke samarbeid på tvers av enheter – og redusere kostnader.


– I dag har våre kolleger fått beskjed om at vi nedbemanner i organisasjonen. Nå er vår prioritet å ivareta alle på en best mulig måte og påse at de ansatte får god oppfølging i tiden fremover, sier Petter-Børre Furberg.Medarbeidere som ikke blir innplassert i ny organisasjon, vil få tilbud om sluttavtaler samt omstillingsbistand.