mars 06

Nye pass og nasjonale ID-kort kommer etter planen i løpet av høsten 2020. 570 kr..
Nye pass og nasjonale ID-kort kommer høsten 2020. Det skriver Politidirektoratet i en ny artikkel:


Det er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak. Politiet har styrket ID-kontrollen som gjøres ved utstedelsen, og de nye dokumentene er vanskeligere å forfalske.


Forsinkelser

–Det har vært forsinkelser i arbeidet med pass- og ID prosjektet, men planen er fortsatt å lansere nye pass og ID kort i år. Det er et høyt prioritert tiltak for politiet, sier Håkon Skulstad, assisterende politidirektør.


Sikker utstedelse av pass og de kommende nasjonale ID-kortene er viktig for å nå målet om at en person kun skal ha en identitet i Norge.Passet gjelder til utløpsdato

Selv om det kommer nye dokumenter blir det ikke nødvendig for de som har gyldig pass i dag å søke om et nytt.


–Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato. Du trenger derfor ikke å søke om nytt pass før det gamle utløper, sier Skulstad.


Lanseringsdato besluttes før sommeren, da kommer det også mer informasjon om de nye dokumentene.Har styrket ID-kontrollen

Selv om det har vært forsinkelser i arbeidet med de nye dokumentene, har politiet de siste årene iverksatt flere tiltak for å styrke sikkerheten rundt utstedelsesprosessen av pass og de kommende nasjonale ID-kortene.


•Det er etablert 79 nye pass og ID-kontorer tilpasset nye sikkerhetskrav

•Nye biometrikiosker og andre verktøy for ID-kontroll og saksbehandling er tatt i bruk

•Økt kompetanse innen ID-kontroll


For å sikre forutsigbarhet for brukerne har alle pass- og ID-kontorene fått timebestilling på politiet.no.


Avsluttet arbeid med saksbehandlerløsning

For å sikre en raskere lansering har politiet avsluttet arbeidet med ny saksbehandlingsløsning, og vil bruke og videreutvikle dagens saksbehandlingssystem til å lansere nye pass og nasjonale ID-kort.


Nye kiosker for opptak av biometri, ny kø- og timebestillingsløsning og annet utstyr til pass og ID-kontorene videreføres i tråd med opprinnelig avtale med leverandøren. Dette er løsninger som allerede er tatt i bruk.


– Politiet skal levere innenfor de økonomiske rammene vi har fått i statsbudsjettet, selv om arbeidet med ny saksbehandlingsløsning avsluttes, sier Skulstad.


De fleste merknadene påpekt av Riksrevisjonen lukkes før de nye passene og ID-kortene lanseres i 2020. De som står igjen innarbeides gradvis fra lansering og utover.


Fakta om nye pass og ID-kort

•Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato. Du trenger derfor ikke å søke om nytt pass før ditt gamle utløper.

•Det nasjonale ID-kortet er et offentlig utstedt ID-dokument. Det er frivillig å ha et nasjonalt ID-kort.
Du kan benytte kortet når du ønsker å legitimere deg og når det er krav om legitimasjon, for eksempel på posten og i banken.

•Du kan benytte ID-kortet som reisedokument i EØS-området, slik du i dag benytter passet. Hvis du skal reise utenfor EØS-området, må du ta med deg pass.


•Personer som av ulike årsaker ikke oppfyller vilkårene for et reisedokument, for eksempel folk som har et vedtak om nektelse av pass, kan få et nasjonalt ID-kort uten reiserett til legitimasjonsformål.

•Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan også utstedes til mindreårige mellom 13 og 18 år uten samtykke fra foresatt. Likevel vil mange personer i denne kategorien måtte møte hos politiet med en foresatt, for at politiet kan gjøre en fullverdig vurdering av om identiteten er godtgjort.


•ID-kortet er på størrelse med andre plastkort vi har i lommeboken.


•I statsbudsjettet legges det til grunn at det blir samme pris for pass og ID-kort. 570 kr for voksne, 342 kr for barn.