mars 06

Politiet innfører interne tiltak for å forebygge smitteAlle ansatte i politiet som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus skal holde seg hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. Det skriver politidirektoratet på sine nettsider:


Anbefale

Politiet følger anbefalingene til norske helsemyndigheter, og tiltaket har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 18. februar.


– Politiet har egne planverk hvis det skulle oppstå situasjoner med stort sykefravær. Målet med tiltakene våre er å forebygge og unngå spredning av smitte, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.


Onsdag 5. mars omfatter tiltaket med å være hjemme rundt 50 ansatte i politietaten som er spredt over hele landet.


Dialog

– Vi har tett dialog med berørte politidistrikt og særorgan, og foretar løpende vurderinger om det er nødvendig å treffe ytterligere tiltak. Slik situasjonen er nå opprettholdes politiets virksomhet som normalt, sier Vangen.


Politidirektoratet vil komme tilbake med mer informasjon om situasjonen skulle endre seg.