mars 09

46 000 søkere til vgs i Viken – alle skal få plass


Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 45 977 søkere til videregående skoler i Viken fylkeskommune. Det opplyser Viken fylkeskommune på sine nettsider:Stor

– Dette er en svært stor søkermasse sammenlignet med landets øvrige fylker. Det er 11 inntaksområder, og alle søkere med ungdomsrett har rett på et tilbud innenfor eget inntaksområde, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.Nå starter arbeidet med å justere opplæringstilbudet innenfor hvert inntaksområde. Det skal kjøres et prøveinntak for å se hvordan søkertallene passer inn i det dimensjonerte antallet klasser og plasser innen hvert område.


– Målet er at flest mulig søkere skal få sitt første ønske oppfylt, sier Siv Henriette Jacobsen.


Søkemønsteret på Vg1Til de studieforberedende utdanningsprogrammene på Vg1 er det flest søkere til studiespesialisering. Her er det totalt 6570 søkere. Det utgjør 37,6 prosent. Etter det er det flest søkere til idrettsfag med totalt 1576 søkere, noe som utgjør 9 prosent av søkerne. Til sammen utgjør søkere til studieforberedende utdanningsprogram 55,5 prosent av det totale antall søkere, Til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Vg1 er det flest søkere til helse- og oppvekstfag. Totalt 2277 søkere har dette som sitt første ønske. Det utgjør 13 prosent av søkerne. Etter dette kommer elektrofag med 1451 søkere. Det utgjør 8,3 prosent av søkerne. Til sammen har 44,5 prosent søkt yrkesfag,


Søkere til de nye utdanningsprogrammene innen yrkesfag


Det er innført fire nye utdanningsprogram i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen fra 2020. De tidligere utdanningsprogrammene Vg1 design og håndverk, Vg1 service og samferdsel og Vg1 medieproduksjon er erstattet med Vg1 Håndverk, design og produktutvikling, Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Vg1 IKT og medieproduksjon og Vg1 og Vg1 Salg, service og reiseliv. Av disse er det Vg1 IKT og medieproduksjon som har flest søkere. Det er totalt 524 søkere til dette utdanningsprogrammet i Viken. Kun 97 søkere ønsker Vg1 Håndverk, design og produktutvikling.


Skoletilbudet skal tilpasses

Skoletilbudet skal tilpasses slik at plassene blir fylt opp og flest mulig søkere får sitt første ønske oppfylt.
På Vg1 har søkerne rett til å komme inn på ett av sine tre søkte utdanningsprogram. På Vg2 og Vg3 har søkerne rett til å komme inn på et programområde som bygger på det søkeren har gått på.


Alle som har rett til videregående opplæring i Viken fylkeskommune skal få en plass. Fylket er delt inn i inntaksområder. Ingen søkere blir tilbudt skoleplass utenfor eget inntaksområde som de ikke selv har søkt.


Første inntak til de videregående skolene i Viken fylkeskommune er klart ca 10. juli.


—-

Aktuell link | Viken