mars 10

31 trafikklærere mistet godkjenningen sin i 2019
Statens vegvesen førte tilsyn med 799 trafikkskoler i fjor. Det resulterte i flere pålegg, advarsler og tilbakekallinger av godkjenninger.


Alle trafikkskoler i Norge skal være godkjent av Statens vegvesen. For å sikre at det følger reglene til føreropplæringa, blir de også fulgt opp med jevnlige tilsyn opplyser vegvesenet i en melding:Norge er verdens beste på trafikksikkerhet, og den grundige føreropplæringa vår kan ta noe av æren for det. Vi er derfor opptatt av at alle som skal ta førerkort får den gode opplæringen de har krav på, sier avdelingsdirektør Monika Omholt i Statens vegvesen.


Hvis trafikkskolen ikke følger de formelle kravene, får de i første omgang pålegg om å rette seg etter disse kravene. Om ikke de ikke følger opp, kan det føre til en advarsel. I ytterste konsekvens kan godkjenningen tilbakekalles.


Omfattende tilsynsvirksomhet

I fjor førte Vegvesenet tilsyn med 799 trafikkskoler. Det resulterte i 22 advarsler, og 31 trafikklærere mistet godkjenningen sin. Å gå så langt som å kalle tilbake en godkjenning, krever en godt dokumentert sak og at det er klare mangler ved opplæringa som er gitt.


Førerprøven får aldri kvalitetssikret alt det er krav om i føreropplæringa. Dette skal ivaretas av den obligatoriske opplæringen som trafikkskolene er ansvarlige for. Når trafikklærere bryter den tilliten de har fått, må det få konsekvenser, sier Omholt.


Målrettet tilsyn

Tilsynsvirksomheten i Statens vegvesen baserer seg på tips fra publikum, tidligere funn og annen informasjon som gjør at det kan være aktuelt å se nærmere på en trafikkskole. I tillegg gjennomføres det rutinemessige kontroller for å holde et øye med kvaliteten.


Når vi gjør tilsyn sjekker vi at alt det formelle er i orden. I tillegg kan vi være tilstede i klasserom eller i bil for å kontrollere trafikklærernes arbeidsmetoder der, sier Omholt.


Sjekk om trafikkskolen er godkjent

Før du begynner med opplæring hos en trafikkskole, bør du sjekke at den er godkjent, og du bør unngå å hoppe på billige pakketilbud.


De aller fleste trafikkskoler i Norge er seriøse og dyktige i det de driver med. Har du barn som skal begynne føreropplæring, sørg for å etablere et godt samarbeid med trafikkskolen. Bli gjerne med på en kjøretime for å plukke opp noen tips til øvelseskjøringen, og delta gjerne på våre gratis informasjonsmøter om øvelseskjøring, sier Omholt.