mars 10

Anbefaler tiltak for å redusere antall reisende i rush-tiden
Helsedirektoratet kommer nå med flere anbefalinger for å redusere risikoen for smittespredning. Blant anbefalingene er bruk av hjemmekontor og ekstra rengjøring på områder med stor publikumstrafikk.

Alvorlige

Koronautbruddet kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Vår fremste jobb er å ta vare på menneskene. Enten de er koronasyke, har andre sykdommer eller er friske. Derfor er våre viktigste mål å begrense spredningen og bygge kapasitet i helsetjenesten og i samfunnet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en melding:Helsedirektoratet ber arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor eller økt brukt av fleksibel arbeidstid, om å gjøre dette.
På den måten reduseres antall mennesker som reiser kollektivt samtidig. Det kan bidra til å bremse smittespredning i storbyene.


Ekstra rengjøring

Helsedirektoratet vil oppfordre kollektivselskaper til å sette i gang ekstra rengjøring av T-banevogner, busser, trikker osv. Helsedirektoratet oppfordrer også til ekstra rengjøring på områder med stor publikumstrafikk.Anbefaler også å avlyse arrangementer med mer enn 500 deltagere

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler også å avlyse eller utsette arrangementer med mer enn 500 deltagere. Anbefalingen gjelder fra 11. mars, og foreløpig ut måneden.


Aktuell link


Risikovurdering av arrangementer med mer enn 100 deltagere

Koronautbruddet kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Vår fremste jobb er å ta vare på menneskene. Enten de er koronasyke, har andre sykdommer eller er friske. Derfor er våre viktigste mål å begrense spredningen og bygge kapasitet i helsetjenesten og i samfunnet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.Anbefalingen gjelder også for eksempel kantiner eller forsamlingslokaler som tar flere enn 500 personer på en gang i skoler, universiteter og arbeidsplasser. Anbefalingen gjelder ikke undervisning i skoler eller universiteter eller for eksempel arbeid i store haller.
Se spørsmål og svar på helsenorge.no
Det vil bli sendt ut brev kommunene via fylkesmennene.


Risikovurdering av arrangementer med mer enn 100 deltagere

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at landets kommuner gjør en risikovurdering av alle arrangementer med mer enn 100 deltagere.
I utgangspunktet har arrangørene et selvstendig ansvar for å vurdere forsvarligheten.


Landets kommuner har en selvstendig plikt til å gjøre risikovurderinger hvorvidt slike arrangementer kan medføre en betydelig smittefare for covid-19.—-

Aktuell link | Helsedirektoratet