mars 10

Blodgivning og koronavirus


Du kan ikke gi blod hvis du har vært i områder som gir karantene eller har hatt nærkontakt med personer med mistenkt eller bekreftet smitte med koronaviruset. Hvis du er frisk, trenger vi deg som blodgiver skriver sykehuset Østfold på sine nettsider:Situasjon

På grunn av situasjonen rundt koronavirus, gir reiser til områder med pågående spredning av koronavirus 4 ukers karantene etter hjemkomst.


Det er også 4 ukers karantene for blodgivere som har hatt nærkontakt med personer med mistenkt eller bekreftet smitte med koronaviruset.

Sykehuset trenger friske blodgivere

Disse karantenebestemmelsene kan føre til mangel på blodgivere som kan gi blod. Derfor er det enda viktigere at du møter til blodgivning dersom du selv ikke er i karantene (og helt symptomfri ellers), når du får innkalling fra oss.
Aktuell link | foto via SØ