mars 12

Ønsker færre i begravelser


Kirken har forståelse for at noen kan oppleve det som tungt å avstå fra å møte i begravelse. Samtidig er det nå viktig å forebygge koronasmitte best mulig. Foto: Anders Bergersen.Ønsker færre i begravelser

Den norske kirke i Fredrikstad oppfordrer nå til at kun den nærmeste familie møter i begravelser. Deltagelse i gravferder bør begrenses til under 100 i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette for å i størst mulig grad kunne forebygge koronasmitte.
Begravelser vil bli gjennomført som planlagt, men vi oppfordrer alle til å vurdere om de kan vise sin medfølelse på andre måter enn å delta i seremonien, sier kirkeverge Gisle Kavli i en melding:


Kirken har full forståelse for at dette kan oppleves tungt for mange, samtidig er det nå viktig å forebygge koronasmitte best mulig. I begravelser er det ofte mange berørte mennesker som kremter, hoster og nyser, noe som utgjør en smittefare. I tillegg møter ofte mange eldre mennesker i seremoniene, og kirken ønsker å særlig verne om denne gruppen.Anbefaler å sende hilsen

Vi foreslår for eksempel å oversende en hilsen til de pårørende fremfor å møte opp i seremonien, fortsetter Kavli


Vi vil også legge til rette for at seremonier blir lagt til de største lokalene for å unngå at besøkende sitter tett sammen.


I alle seremonier vil det bli bedt om at man unngår håndhilsning og klemming, men i stedet finne andre måter å vise sin medfølelse på, overfor de pårørende.


Aktuell link |