mars 13

Nye anbefalinger for testing for covid-19


Vi er nå i fase 2 i koronavirus-epidemien og anbefalte tiltak endres, se illustrasjonen.Nye anbefalinger

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet – med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer opplyser Folkehelseinstituttet i en ny artikkel:Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet, også uten kjent reise. Det viktige nå er at alle som kan være smittet holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Det er også svært viktig at vi oppdager smitte hos de mest sårbare og hos helsepersonell som skal behandle disse. Hos disse må vi fortsatt ha fokus på testing og smitteoppsporing.


Helsedirektoratet har nå også gitt pålegg om at alle som har vært på reise utenfor Norden i perioden etter 27. februar skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst. Dette gjelder også deres husstandsmedlemmer.Nye kriterier for testing

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp. En test for koronavirus vil ikke gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man uansett skal overholde karantenen.


Vi forstår at alle ønsker visshet om de er smittet eller ikke, men vi er i en situasjon hvor det må gjøres prioriteringer for å beskytte de mest sårbare i samfunnet og de som behandler dem, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.


Følgende skal nå testes for covid-19:

Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus

Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon


Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon


Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.


Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter.


Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer


——


Aktuell link