mars 13

Viken fylkeskommune kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlystPå bildet – Camilla Sørensen Eidsvold – foto via Viken


Tilskudd til kulturarrangementer som ikke kan gjennomføres etter planen


Viken fylkeskommune kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst, som følge av anbefalinger gitt fra myndighetene knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. Det opplyser Viken på sine nettsider:

Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune:

«Det er en beklagelig situasjon, men høyst nødvendige tiltak. Kulturfeltet rammes hardt, og det er viktig at vi nå viser solidaritet. Aktører innenfor alle felt av kultur har også regninger og utgifter og for mange av disse er koronaviruset og konsekvensene av dem, nådeløse. Fylkeskommunen vil gjøre det vi kan for at de ikke rammes hardere av at våre arrangementer avlyses, eller flyttes. Jeg som Fylkesråd håper at alle der ute kan vise solidaritet og ikke kreve penger refundert fra arrangementer de har kjøpt billetter til. Dette vil gjøre det litt lettere for arrangørene og ikke minst aktørene både på og bak scenene. Vi vil følge nøye med regjeringens forslag til tiltak de kommer med, og håper det vil lette situasjonen noe.»


Avlysninger av arrangementer eller prosjekter som følge av koronaviruset


Dersom du har fått tilskudd og er rammet av avlysninger på grunn av koronaviruset skal dette oppgis i rapport og regnskap som leveres på vanlig måte.


Dette gjelder tilskudd til arrangementer og prosjekter som det er gitt tilskudd til fra Viken fylkeskommune, eller fra en av de tre tidligere fylkeskommunene, Akershus, Buskerud og Østfold.


Alle utgifter vil bli dekket

Alle utgifter det er gitt tilskudd til vil bli dekket, selv om tiltaket ikke er gjennomført som planlagt. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister. Alle utgifter må dokumenteres i regnskap og rapport på samme måte som normalt, jf. vilkår i tilskuddsbrev.


Utsettelser av arrangementer eller prosjekter som følge av koronaviruset


Viken fylkeskommune vil innvilge utsettelser. Vi trenger informasjon fra tilskuddsmottakerne om at arrangementet eller prosjektet utsettes. Send epost med tentativ ny gjennomføringsperiode til post@viken.no.


——


Aktuell link