mars 14

Color Line innstiller trafikk mellom Norge, Danmark, Tyskland og Sverige


Myndighetene har innført nye og strengere tiltak for å håndtere Coronaviruset COVID-19. Tiltakene får omfattende konsekvenser for Color Lines virksomhet mellom Norge, Danmark, Sverige og Tyskland.


Fraktskipet M/S Color Carrier betjener ruten Oslo-Kiel med gods på vanlig måte opplyser selskapet i en melding:


Innstilt


All persontrafikk mellom Oslo og Kiel er innstilt fra lørdag 14. mars med cruiseskipene M/S Color Fantasy og M/S Color Magic. M/S Color Viking og M/S Color Hybrid mellom Sandefjord og Strømstad blir innstilt fra søndag 15. mars, og SuperSpeed 1 mellom Kristiansand og Hirtshals blir innstilt fra mandag 16. mars.


Myndighetene i land i Europa gjør unntak i innreise- og karantenereglene for transport av gods. Color Line vil derfor opprettholde det viktige cargo-tilbudet ved at ro-ro fraktskipet M/S Color Carrier vil betjene ruten Oslo-Kiel med gods på vanlig måte.SuperSpeed 2 vil gå i sin ordinære rute med godstrafikk mellom Larvik og Hirtshals. Det vil i tråd med det innførte regelverket kun være tillatt for passasjerer som er på vei til sine respektive hjemsteder å reise med SuperSpeed 2.


Det vil ligge oppdatert informasjon på Color Line sine nettsider