mars 16

6 medarbeidere på sykehuset Østfold smittet av Koronavirus. 391 i karantene. 8 innlagt ..Sykehuset Østfold har oppdatert sin status for smittede, syke og karantene tirsdag kveld. Siden i går er det flere endringer..

Her kommer daglige oppdateringer om koronasituasjonen i Sykehuset Østfold.

(Oppdatert 17.03.2020 kl. 21.35)


•Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 8
•Antall medarbeidere i karantene: 391
•Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 6
•Informasjon medarbeider 6 (17.03.20 kl 21.40)
Foreløpig ingen store konsekvenser•Informasjon medarbeider 5 (16.03.20 kl 21.10)
Ingen konsekvenser


•Informasjon medarbeider 4 (16.03.20 kl 21.10)
Medarbeideren har hatt nærkontakt med andre medarbeidere. Ett sengetun (9 senger) stengt. Ingen nærkontakt med pasienter.


•Informasjon medarbeider 3 (15.03.20 kl 16.45)
Medarbeideren har ingen nærkontakter med pasienter eller medarbeidere i SØ.•Informasjon medarbeider 2 (15.03.20 kl 12.00)
En ny medarbeider i SØ har testet positivt på covid-19. Medarbeideren har vært i nærkontakt med fem pasienter og seks medarbeidere i SØ.
Den smittede medarbeideren har vært på reise i utlandet, og gikk i karantene som følge av nye og innskjerpede karanteneregler. Mellom reisen og karantenetiden var vedkommende en vakt på jobb. Medarbeideren har fulgt alle karanteneretningslinjer for helsepersonell.

Alle pasienter som var i kontakt med medarbeideren er kontaktet og følges opp. De seks medarbeiderne som har hatt nærkontakt med den smittede er satt i hjemmekarantene. Den smittede medarbeideren er i isolasjon hjemme.•Informasjon medarbeider 1 (14.03.20)
Medarbeideren som er smittet er testet i hjemmekarantene etter reise til utlandet. Medarbeideren har ikke hatt noen nærkontakter med pasienter eller medarbeidere i Sykehuset Østfold.