mars 17

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO


Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt pga koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fra staten. Slik unngår vi permitteringar i barnehagane.


Barnehagene og skolene er nå stengte grunnet koronautbruddet. Dette har økonomiske konsekvenser for både foreldre og barnehager. Nå har regjeringa bestemt at foreldre skal slippe å betale, og at barnehagene skal få dekka bortfall av foreldrebetaling. I tillegg skal barnehagane fremdeles få utbetalt det vanlige tilskuddet fra kommunen.


-Dette vil gi barnehagene og SFO i offentlige skoler økonomiske rammevilkår som er stabile, og jeg forventer at vi unngår permitteringer. Dersom noe barnehager likevel skulle permittere tilsette, vil kompensasjon og tilskudd bli avkorta, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.