mars 17

Totalt 1 308 personer er rapportert smittet med koronavirus i Norge


Totalt 1 308 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet tirsdag formiddag. Vi gjør oppmerksom på at det faktiske tallet sannsynlig er vesentlig høyere siden mange ikke blir testet.


*tallene er stadig i endring


Omfatter

Dagsrapporten omfatter alle nye tilfeller som er varslet til utbruddsregisteret fram til kl 24.00 i natt. Tallene er midlertidige og kan bli endret.


Status koronasmitte i Norge tirsdag 17.03 2020

Tallene er midlertidige og kan bli endret.
Det er rapportert totalt 1 308 smittede. Av disse er 139 av de smittede rapportert det siste døgnet fra kl. 00.00 til kl 24.00.-Vi tester mange i Norge, og det vil vi fortsette med. For å sikre dette er kapasiteten på laboratoriene doblet, og det jobbes med å sikre høy nok bemanning. De fleste som testes er personer som tilhører sårbare grupper og helsepersonell. Totalt har vi nå testet 21 647 personer i Norge, sier avdelingsdirektør Line VoldNorge har et godt utbygd helsevesen som ivaretar det lokale smittevernsarbeidet, det gjør at vi er godt rustet til å teste og følge opp de som blir smittet og syke, fortsetter Vold.


Hovedpunkter fra dagsrapporten

Det er varslet om totalt 3 dødsfall til Folkehelseinstituttet, de døde er eldre personer.
Gjennomsnittsalder for tilfellene er 46 år, av disse er 39.8 % kvinner og 60.2 % er menn.


423 personer har blitt smittet i Norge og 757 personer har blitt smittet utenlands. For 128 av de som er smittet er smittested under avklaring.
I Norge er 21 647 rapportert testet for koronavirus (SARS-CoV2), antallet er oppdatert per 17.03.2020 kl. 11.00


50 pasienter er innlagt på sykehus med påvist Koronavirus (SARS-CoV-2) (per 16.03.2020 kl. 08.00)
15 personer har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet Koronavirus (SARS-CoV-2) (tall fra Norsk intensivregister per 16.03.2020)Siste oppdatering fra sykehuset Østfold