mars 18

Heimevernet bistår politiet på grensene
Etter anmodning fra politiet skal Heimevernet bistå politiet med å gjennomføre oppgaver tilknyttet grensekontroll.


Regjeringen har besluttet å innføre midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense for å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra utlandet. Det er politiet som har ansvaret for å gjennomføre grensekontroll.


Bistand fra Heimevernet

Norge har mange grenseovergangssteder, og politiet har bedt om bistand fra Heimevernet til å støtte med oppgaver innen vakthold, transport og logistikk.
– I tiden som kommer vil Heimevernet gi støtte til det sivile samfunnet i samråd med politiet, og som en del av landets samlede beredskap. Dette bidrar til at politiet kan opprettholde egen innsatsevne og prioritere ressursene best mulig for å ivareta vårt samfunnsoppdrag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en melding:Militært personell om bistår politiet ved grenseovergangene er ikke bevæpnet, og er underlagt politiets ledelse. Soldatene har fått begrenset politimyndighet for å ivareta oppdraget som handler om vakthold.


– Heimevernet skal varsle politiet i tilfeller hvor utlendinger ikke etterkommer pålegg, slik at politiet kan forestå eventuell pågripelse eller bortvisning, sier Bjørnland.

Foto via Forsvaret / presse