mars 19

Forbud mot ikke-nødvendige reiser til Finland og Sverige
Finland og Sverige har innført midlertidig forbud mot ikke-nødvendige reiser fra Norge til de to landene fra midnatt natt til 19. mars. Godstransporten omfattes ikke av forbudet.


30

Det svenske justisdepartementet skriver i en pressemelding at forbudet varer i 30 dager. Godstransporten mellom landene kan gjennomføres som normalt.


Karantene

For personer bosatt i Norge betyr forbudet at du blir ilagt 14 dagers karantene ved hjemkomst dersom du krysser grensen til Finland og Sverige.Personer, som er bosatt i Finland eller Sverige og som jobber i Norge, kan fortsatt pendle mellom arbeidssted og bopel uten å bli ilagt karantene.