mars 19

Greit å vite om: Korona og norske utenlandsstudenter


Hvis du fortsatt oppholder deg i utlandet så oppfordrer Kunnskapsdepartementet deg til å registrere deg på UDs portal for reiseregistrering og ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon, slik at norske myndigheter raskt kan ta kontakt med deg ved behov. Hvis du ønsker å reise hjem til Norge, ta også kontakt med ditt reiseforsikringsselskap.Hva er UDs anbefaling til studenter og utvekslingsstudenter som studerer i utlandet? Skal jeg reise hjem?


UDs råd om å vurdere hjemreise går først og fremst til de som er på reise, altså som ikke har noe bosted eller fast tilhold i utlandet. I mange tilfeller vil gradsstudenter som oppholder seg i utlandet over flere år være å regne som bosatte, mens utvekslingsstudenter er ofte på kortere opphold og regnes som reisende. Dette er likevel ikke et absolutt skille eller anbefaling. Situasjonen i land er svært ulik og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Alle som kommer hjem nå må i karantene, i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.


Jeg planlegger å studere i utlandet fra høsten. Hva bør jeg gjøre nå?


Hvis du skal på utveksling fra en norsk utdanningsinstitusjon bør du snakke med institusjonen din for å få informasjon og råd. Det er ikke sikkert de har svar på alt dette nå fordi de må se an situasjonen og hvordan pandemien utvikler seg, men de vil uansett kunne hjelpe deg med det de vet.


Hvis du skal ta en hel grad i utlandet, gjelder tilsvarende at du må følge med på informasjon fra den utdanningsinstitusjonen du planlegger å studere ved og ellers holde deg oppdatert på situasjonen i det aktuelle landet.


Jeg er utvekslingsstudent – hva gjør jeg?

Du skal forholde deg til det norske universitetet/høyskolen du vanligvis studerer ved
Alle norske universiteter og høyskoler har ansvar for å ta vare på sine utvekslingsstudenter på best mulig måte


Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter)


Jeg tar en hel grad i utlandet – hva gjør jeg?

Du skal forholde deg til den utdanningsinstitusjonen du studerer ved.


Følg UDs reiseråd hvis du vurderer hjemreise – den nettsiden er til enhver tid oppdatert.

Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter).


Jeg er elev på videregående skole på utvekslingsopphold i utlandet – hva gjør jeg?


Du skal forholde deg til den norske videregående skolen eller utvekslingsorganisasjonen som har organisert oppholdet ditt. Alle utvekslingsorganisasjoner og videregående skoler har et ansvar for å ivareta elevene de har organisert utveksling for.


Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter).Eksamenen er avlyst – hva gjør jeg?


Hvis studiesituasjonen eller mulighet til å ta eksamen blir påvirket av koronaviruset så anbefaler Lånekassen at du skaffer deg dokumentasjon fra lærestedet og gir Lånekassen beskjed.


Jeg lurer på hva som skjer med utbetaling av studiestøtten?


Lånekassen stopper ikke utbetaling av lån og stipend til studenter i utlandet. Studenter som eventuelt må reise hjem vil fortsatt få utbetalt lån og stipend.


Kunnskapsdepartementet vil gjøre endringer i regelverket om utdanningsstøtte slik at de som på grunn av koronaviruset ikke kan være fysisk til stede på studiestedet i utlandet, likevel beholdet rett til lån og stipend.Kunnskapsdepartementet anbefaler deg å følge med på Lånekassens nettside lanekassen.no for å finne oppdatert informasjon og kontaktinformasjon.