mars 19

Torsdagsettermiddag. Status Koronavirus


Totalt 1552 personer er rapportert smittet med koronavirus i Norge. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet som ble publisert torsdag.


På verdensbasis er de siste tallene:

•ca 214 915 smittede
• ca 8733 dødeNorge

Dagsrapporten omfatter alle nye tilfeller som er varslet til utbruddsregisteret fram til kl 24.00 i natt. Tallene er midlertidige og kan bli endret. Det er rapportert totalt 1552 smittede. Av disse er 127 smittede rapportert det siste døgnet fra kl. 00.00 til kl 24.00.Hovedpunkter fra dagsrapporten

•Det er totalt 6 dødsfall per 19.03.2020 kl. 09.00.
•Det er 102 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (per 19.03.2020 kl. 08.00)
•Det er totalt 24 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV-2 (tall fra Norsk intensivregister per 18.03.2020)


•Totalt 34583 er rapportert testet for Koronavirus (SARS-CoV2) per 19.03.2020 kl. 09.00.

•Gjennomsnittsalder for tilfellene er 46.3 år, 41.9 % er kvinner og 58.1 % er menn.

•633 tilfeller har blitt smittet i Norge, 819 tilfeller har blitt smittet utenlands og for 100 er smittested under avklaring.


Sykehuset Østfolds tall

•Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 9

•Antall medarbeidere i karantene: 409 (per 19.03.20)


•Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 9


Informasjon medarbeidere 7-9 (18.03.20)

Smittesporing pågårInformasjon medarbeider 6 (17.03.20)

Foreløpig ingen store konsekvenser


Informasjon medarbeider 5 (16.03.20)

Ingen konsekvenser


Informasjon medarbeider 4 (16.03.20
)

Medarbeideren har hatt nærkontakt med andre medarbeidere. Ett sengetun (9 senger) stengt. Ingen nærkontakt med pasienter.


Informasjon medarbeider 3 (15.03.20)

Medarbeideren har ingen nærkontakter med pasienter eller medarbeidere i SØ.


Informasjon medarbeider 2 (15.03.20)

En ny medarbeider i SØ har testet positivt på covid-19. Medarbeideren har vært i nærkontakt med fem pasienter og seks medarbeidere i SØ.
Den smittede medarbeideren har vært på reise i utlandet, og gikk i karantene som følge av nye og innskjerpede karanteneregler. Mellom reisen og karantenetiden var vedkommende en vakt på jobb. Medarbeideren har fulgt alle karanteneretningslinjer for helsepersonell.


Alle pasienter som var i kontakt med medarbeideren er kontaktet og følges opp. De seks medarbeiderne som har hatt nærkontakt med den smittede er satt i hjemmekarantene. Den smittede medarbeideren er i isolasjon hjemme.


Informasjon medarbeider 1 (14.03.20)


Medarbeideren som er smittet er testet i hjemmekarantene etter reise til utlandet. Medarbeideren har ikke hatt noen nærkontakter med pasienter eller medarbeidere i Sykehuset Østfold.