mars 20

Sykehuset Østfold: Smittevernutstyr i husEn stor leveranse med smittevernutstyr kom fredag til sykehuset. – Vi jobber på spreng med å fordele smittevernutstyret ut i huset. Med denne leveransen er behovet godt dekket de neste dagene, sier avdelingssjef for innkjøp og logistikk Glenn Fredriksen


Hektisk

Hektisk aktivitet når varemottaket fordeler leveransen til avdelinger i sykehuset. Dagens leveranse omfatter blant annet smittevernsfrakker, munnbind, sprit og øyebeskyttelser opplyser sykehuset på sine nettsider:


Begrenset

Smittevernutstyr er fortsatt en begrenset ressurs og vi oppfordrer til måtehold der det er mulig uten å ta unødvendig risiko, sier Fredriksen.Avdeling innkjøp logistikk jobber kontinuerlig, og på spreng, med å sikre tilgangen av smittevernsutstyr inn til sykehuset.

Foto via SØ