mars 21

God lørdag! Status iøstfold: Koronavirus. Låve brant nedGod lørdag! Våkner opp til sol, blå himmel og minus 1 grad. Prognosene for dagen tyder på fint vær.


Det er ANNERLEDES dager med stort fokus på Koronavirus. Myndigheter og medier har sterkt søkelys på antall smittede og konsekvenser av viruset. Vi følger opp med nyheter og nyttig info underveis.


Status korona

Sykehuset Østfold melder om følgende situasjon lørdag morgen;

-Sykehuset Østfold har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Dersom vi forsinker spredningen mest mulig, vil færre få behov for hjelp samtidig. Da kan vi behandle alle som trenger det.

•Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 8
•Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 11
•Antall medarbeidere i karantene: 338


Norge

| oppdatert lørdag Kl 13.00


Det er rapportert totalt 1926 smittede. Av disse er 183 av de smittede rapportert det siste døgnet fra kl. 00.00 til kl 24.00.


•Det er varslet om totalt 7 dødsfall til Folkehelseinstituttet, de døde er eldre personer.

•Gjennomsnittsalder for de smittede er 47.1 år, 44.7 prosent er kvinner og 55.3 prosent er menn.

•891 personer har blitt smittet i Norge, 892 personer har blitt smittet utenlands og for 143 er smittested under avklaring.

•Av de som er smittet i Norge har 455 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle og 408 har ikke kjent smittevei, 28 er under avklaring.


•I Norge er rapportert 49 451testet for koronavirus (SARS-CoV2), antallet er oppdatert per 21.03.2020 kl. 10.50.

•130 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (per 21.03.2020 kl. 08.00).


•Det er totalt 33 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV-2 (tall fra Norsk intensivregister per per 21.03.2020 kl. 08.00)


status iøstfold

Strenge tiltak rundt koronavirus fører til roligere forhold på utelivsfronten. Det er få meldinger fra politiet om fyll og bråk.Låve brant ned
Rygge
Kl 02.20
Nødetatene rykker ut til brann i en låve. Skal ikke være personer eller dyr i låven. Låven kan ikke reddes og vil brenne ned. Ingen personer eller dyr skadet. Brannårsaken er foreløpig ukjent.
Vi oppdaterer ved vesentligheter