mars 21

Oppfordrer til sunn fornuft! Kan bli dyrt og tidskrevende..

Tolletaten og Politidirektoratet oppfordrer til sunn fornuft. -Tolletaten og Politidirektoratet er gjort kjent med at svenske butikker langs grensen tilbyr å levere varer til nordmenn opplyser Tolletaten på sine nettsider:Her følger en klargjøring av regelverket.


En norsk borger som henter varer i Sverige vil per definisjon være reisende under 24 timer. Da gjelder verdigrense på 3000 kr. Vedkommende vil da bli pålagt 14 dagers karantene ved retur fra Sverige.
Den svenske handelspersonen som leverer varene på norsk side vil regnes som kommersiell aktør og da regnes det toll fra første krone. Vedkommende handelsperson vil bli pålagt 14 dagers karantene før man får reise tilbake til Sverige.


Oppfordrer

Tolletaten og Politidirektorat oppfordrer i disse tider befolkningen om å respektere regelverket og følge rådene fra helsemyndighetene.


—-


Foto via Tolletaten