mars 21

-Vi trenger din hjelp. Helsepersonell


Er du helsepersonell og vil hjelpe oss gjennom korona-krisen? Også pensjonerte helsearbeidere får nå full lønn uten at det går ut over pensjonen opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider.


-Sarpsborg er i en krisesituasjon. Vi har allerede stort trykk på helsetjenestene våre og forventer en ytterligere økning i tiden framover. Derfor går vi nå ut med en bønn til alle helsearbeidere som ikke er i jobb: Hjelp oss!


Det er direktør helse og velferd, Kirsti Skaug, som kommer med denne oppfordringen. -Vi har mange innbyggere som trenger råd og veiledning på telefon. Og stadig flere må ha hjelp på legevakta og i våre helseinstitusjoner. Samtidig er det mange av våre helsearbeidere som må være hjemme i karantene.

Derfor går vi nå aktivt ut med å rekruttere helsearbeidere som kan hjelpe oss.

Vi ser etter deg som har helsefaglig bakgrunn, men som ikke er i jobb. Er du pensjonist eller har gått ut i førtidspensjon, kan du nå jobbe for full lønn uten at det får konsekvenser for din pensjon. -Vi vil kunne tilby fleksible ordninger som kan tilpasses hver enkelt, sier virksomhetsleder HR, Julie Bäckstrøm.Det nye smittemottaket på Helsehuset ble åpnet onsdag. Anne Thorsrud er satt til å lede dette arbeidet. Hun er egentlig pensjonist, men har mange år bak seg på Legevakta. -Jeg er glad for å kunne bidra med min kompetanse. Jeg oppfordrer alle andre med relevant erfaring til å gjøre det samme, sier sykepleieren.


Hjelpe?

Om du vil hjelpe oss, så ta kontakt så fort som mulig. Aller helst legger du inn dine opplysninger her. Men du kan også ta kontakt med oss på mail eller på telefon 400 38 049.


——


Foto / Input via Sarpsborg kommune