mars 22

Legger frem tiltakspakke


Mandag 23. mars kl. 12.00 legger fylkesrådet i Viken fram tiltak for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidende som følge av koronasituasjonen. Det opplyser fylkeskommunen på sine nettsider:


Virkemidler

-Tiltakene som legges fram mandag er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over. Tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv. Dette er de første av flere tiltak som vil komme fra Viken fylkeskommune.
—-


Aktuell link